Světová výstava psů 2006 Poznaň (PL) - 10. 11. 2006

Světová výstava psů 2006 Poznaň (PL) - 10. 11. 2006

 Výborný        M. Lipiec (PL)