NVP Brno - 17. 9. 2011

NVP Brno - 17. 9. 2011

D1        V. Ronovská (CZ)

Paní rozhodčí přišlo, že má Zchangtil úzkou spodní čelist a že dolní špičáky zraňují horní patro. Zde dvě fotografie, aby si každý mohl udělat názor sám. Tolik na vysvětlenou k tak špatné známce, kterou nám paní rozhodčí zadala.