MVP Salzburg (A) - 5. 4. 2014

MVP Salzburg (A) - 5. 4. 2014

Výborná 2, res. CACA    G. Ridarčíková (SK)