MVP Litoměčice - 21. 5. 2017

MVP Litoměčice - 21. 5. 2017

Výborná 1, CAJC, BOJ                            MVDr. F. Šimek (CZ)