MVP Brno - 2. 2. 2013

MVP Brno - 2. 2. 2013

Výborná 4 (ze 7)       M. Guniš (SK)