Klubová výstava KCHCH Praha - 4. 5. 2014

Klubová výstava KCHCH Praha - 4. 5. 2014

Výborná 1, CAC                B. Ovesná (CZ)