Klubová výstava KCHaPB Mladá Boleslav - 8. 5. 2015

Klubová výstava KCHaPB Mladá Boleslav - 8. 5. 2015

Výborná 1, CAC                            L. Ubrová (CZ)