Čas říci zbohem

02/04/2013 15:39

9. 6. 2002 - 20. 3. 2013

Ch Galileo Galilei z Bilmy

(na fotce s Carol Kubiak-Zamora v roce 2009)

Back