Čas říci zbohem

02.04.2013 15:39

9. 6. 2002 - 20. 3. 2013

Ch Galileo Galilei z Bilmy

(na fotce s Carol Kubiak-Zamora v roce 2009)

Zpět